Home >> About Us >> Directors

Directors

Yu-Jie Wei

Date:2009-07-27Source:
HUANG Chenguang
Name:
Yu-Jie Wei
Title:
Deputy Director and Professor
Address:
15 Bei Si Huan Xi Rd, Beijing 100190, China
E-Mail:
yujie_wei@lnm.imech.ac.cn
Tel:
86-010-82544169
Fax:
 

RESEARCH INTERESTS:
 
EDUCATION:
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
 
SELECTED PUBLICATIONS: